Διατίθεται μια σειρά αγροτικού εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση των αναγκών των παραγωγών, όπως βάνες, φίλτρα, φις, ψεκαστήρες κ.α..