Στα πλαίσια της συνεργασίας μας με τον Αγροτικό Ελαιουργικό Συνεταιρισμό Μικρής Μαντινείας και Αβίας προμηθευόμαστε και εμπορευόμαστε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Καλαμάτας Αβία.