ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Αγελαδινού γάλακτος

Η ομάδα παραγωγών αγελαδινού γάλακτος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Επαρχίας Φαρσάλων “Ενιπέας” δημιουργήθηκε το 2017. Παράγει 16 τόνους αγελαδινό γάλα από το οποίο το 80% είναι βιολογικό. Είναι αναγνωρισμένη ομάδα και συμμετέχει σε διάφορα προγράμματα.

ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Σιτηρών

Η ομάδα παραγωγών σιτηρών του Αγροτικού Συνεταιρισμού Επαρχίας Φαρσάλων “Ενιπέας” δημιουργήθηκε το 2017. Παράγει σιτηρά και δημητριακά – σιτάρι, κριθάρι, καλαμπόκι, ελαιοκράμβη, τριτικάλε κ.α.. Πραγματοποιεί συμβολαιακή καλλιέργεια και συμβάσεις με μεταποιητικές μονάδες όπως ζυθοποιίες, κυλινδρόμυλοι, βιοαέρια, μακαρονοποιία. Είναι αναγνωρισμένη ομάδα και συμμετέχει σε προγράμματα όπως η ολοκληρωμένη διαχείριση, αποτύπωμα άνθρακα κ.α..

ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Βάμβακος

Η ομάδα παραγωγών βάμβακος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Επαρχίας Φαρσάλων “Ενιπέας” δημιουργήθηκε το 2017. Παράγει βαμβάκι συμβατικής καλλιέργειας στοχεύοντας στην ανάδειξη της ποιότητας του τοπικού και εγχώριου βαμβακιού και στην επίτευξη καλύτερων τιμών για το προϊόν. Ένας μελλοντικός στόχος, για τον οποίο έχει ξεκινήσει ήδη κάποια προεργασία με Πανεπιστήμια εσωτερικού και εξωτερικού, φορείς και βιοτεχνίες του εξωτερικού, είναι η παραγωγή βιολογικού βαμβακιού. Η ομάδα βάμβακος κάνεις συνεργασίες με εκκοκκιστήρια και κλωστοϋφαντουργικές βιομηχανίες. Είναι αναγνωρισμένη ομάδα και συμμετέχει σε διάφορα προγράμματα.

ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Οσπρίων

Η ομάδα παραγωγών οσπρίων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Επαρχίας Φαρσάλων “Ενιπέας” δημιουργήθηκε το 2017. Παράγει φακή, φασόλι και ρεβίθι στον κάμπο της επαρχίας και στα παραποτάμια χωριά του Ενιπέα. Στόχος της ομάδας είναι μελλοντικά να γίνεται παραγωγή κυρίως ελληνικών ποικιλιών και γι’ αυτό έχει ξεκινήσει ήδη η παραγωγή και η προώθηση του ελληνικού ρεβιθιού “ΑΜΟΡΓΟΣ”. Κάνει συμβολαιακή γεωργία και συμβάσεις  και προωθεί τα όσπρια της επαρχίας με την ετικέτα του συνεταιρισμού. Η ομάδα παραγωγών κάνει συνεργασίες με πανεπιστήμια και φορείς και γίνεται προσπάθεια για αναγνώριση των οσπρίων Φαρσάλων ως προϊόντα ΠΟΠ. Είναι αναγνωρισμένη ομάδα και συμμετέχει σε διάφορα προγράμματα.