Αν κάπου είναι απαραίτητος ο διαµεσολαβητικός ρόλος του κράτους, είναι εκεί όπου οι δυνάµεις της αγοράς είναι δύσκολο να ισορροπήσουν.
Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ανέδειξε την εξάρτηση της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια. Αλλά η διευθέτηση του ζητήµατος θα µπορούσε να πάρει χρόνια, υποστηρίζουν αναλυτές.